Stichting-Pontifex
Bruggenbouwers in Glanerbrug

Welkom op onze website

 

De Stichting Pontifex Glanerbrug is een bewonersbedrijf ondersteund door de Dorpsraad en het stadsdeelmanagement Oost van Enschede. Pontifex is erop gericht bewoners in hun eigen omgeving te laten ontwikkelen. 

De Stichting Pontifex richt zich op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is, dat zij door de stichting worden ondersteund in het verkleinen van die afstand. De Stichting Pontifex streeft naar samenwerking met bestaande instellingen en organisaties die werkzaam zijn in Glanerbrug en daarbuiten. Kansen liggen in het vasthouden van talenten, het benutten van bestaande kwaliteiten en het overnemen van (overheids-)taken waarop bezuinigd moet worden.

Onder de Stichting Pontifex bestaan al initiatieven die verschillende activiteiten en diensten op gebied van groenonderhoud, schoonmaken, klein onderhoud etc. uitvoeren. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente Enschede, woningcorporaties, zorgaanbieders en met de scholen.

De Stichting Pontifex gaat haar producten en diensten aanbieden als aanvulling op bestaande initiatieven en afstemmen op vraag en aanbod. De revenuen, die gemaakt worden, vloeien direct terug in de organisatie en worden aangewend voor verdere ontwikkelingen in Glanerbrug.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar er wordt wel gestreefd naar zelfvoorziening. Producten en diensten worden vormgegeven door dorpsbewoners. De Stichting Pontifex is één bedrijf, bestaande uit meerdere kleinere ondernemingen. Er wordt gestart met een aantal projecten die afzonderlijk begroot zijn.