Stichting-Pontifex
Bruggenbouwers in Glanerbrug

Informatie

 


Stichting Pontifex is voor een periode van vier (4) jaar erkend voor de kwalificaties assistent plant of (groene) leefomgeving (niveau 1/ entree), medewerker hovenier (niveau 2), assistent dienstverlening en zorg (niveau 1/ entree) en Boris (jongeren van praktijkonderwijs). 

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

1.          U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.

2.          U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.

3.          U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.

4.          U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op www.stagemarkt.nl  de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

Pontifex richt zich speciaal op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Via vrijwilligerswerk laat u deze jongeren ervaring op doen in werken en wat er in het bedrijfsleven gevraagd wordt, U legt contacten met bedrijven en met uw bemiddeling gaat u de jongeren plaatsen naar werk.

Na een uitgebreid gesprek zijn we tot de conclusie gekomen dat bij uw stichting vooral mogelijkheden liggen voor leerlingen vanuit de entree opleiding, niveau 1. U heeft continu werk in de groenvoorziening en op het gebeid van dienstverlening en facilitair. De werkzaamheden hebben we besproken en niveau 1 is mogelijk  en voor groen ook niveau 2.

Op de SBB-site is veel informatie te vinden in het kader van begeleiden van studenten, zoals stagecoach en workshops voor praktijkopleiders. Kijkt u eens op MijnSBB naar de e-learning voor praktijkopleiders.

Ook bestaat er de mogelijkheid voor plaatsing van jongeren met een beperking. Dit in het kader van de participatiewet. Voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kan via het Boris traject een MBO- praktijkcertificaat gehaald worden.  Verder wijs ik u op enkele subsidiemogelijkheden, met name in het praktijkonderwijs en bij een BBL leerling: https://www.s-bb.nl/bedrijven/subsidies-en-fondsen